Apr 252014
 
miroslav vlk

Disciplína a spravodlivosť je základom každého systému. Jej strážcovia sú vždy pod ostrým dohľadom verejnosti, v športe aj dvojnásobne. Rozprávať by o tom vedel aj predseda Disciplinárnej komisie Západoslovenského futbalového zväzu Miroslav Vlk, ktorý patrí vo svojom obore medzi uznávaných odborníkov. Futbal miluje, vidieť ho môžete na mnohých zápasoch. Rozdiely nerobí, či ide o najvyššiu súťaž alebo nižšiu ligu, vo futbale sa snaží hľadať to lepšie.
Pán Vlk, môžete sa nám predstaviť cez vašu profesnú aj futbalové kariéru?
- Podnikám v obuvníckej výrobe, v tejto oblasti sa angažujem už dlhé roky. S futbalom som začínal v bývalej Iskre Partizánske. Po skončení hráčskej kariéry som sa dal na funkcionárčenie ako vedúci rezervy dospelých. Postupom času som pracoval ako tajomník futbalového klubu takmer dve desaťročia. Určitý časový úsek som pracoval pre Inter Bratislava. Potom si ma vytypoval bývalý predseda Disciplinárnej komisie pán Štefan Krídla, ktorému som za veľa vďačný, v Disciplinárnej komisii Slovenského futbalového zväzu pôsobím už teraz štvrté volebné obdobie. V minulom roku som bol poverený vedením DK SFZ a po februárovej konferencii 2014 som zvolený za jej predsedu. Zároveň vykonávam druhé volebné obdobie predsedu Disciplinárnej komisie Západoslovenského futbalového zväzu.
Ako sa vám darí zvládať prácu vo dvoch komisiách, ktoré sú náročné na čas, odbornosť aj prípravu?
- Táto otázka je namieste, hlavne pre náročnosť a aj nespočetné množstvo konfliktných situácií. Futbalu sa venujem celý týždeň – od pondelka do nedele. Hlavný hltač času je dôkladná príprava na každú komisiu a počas víkendov sa zúčastňujem a sledujem majstrovské stretnutia a ich priebeh.
Prezradíte nám motto, ktorým sa riadite pri vašej futbalovej práci?
- Mojím mottom je všetko riešiť s úsmevom, pokorou, čestne a spravodlivo podľa noriem. Preto sa pri rozhodovaní snažím byť nad vecou, riešiť situácie bez emócií, priateľský voči previneným, každému vysvetliť daný problém a uznávam vždy stanoviská všetkých zainteresovaných pri previneniach pokiaľ sú pravdivé. Mám rád ľudí okolo futbalu, ktorí sa neboja povedať pravdu, i keď je proti ním. Preto mi vo futbale najviac prekáža, keď zainteresovaní na riešení previnení nehovoria, nepíšu skutkový stav v stretnutiach. Všetci zabúdame, že náš kraj je malý a že čo vedia dvaja už nie je tajnosť.
Ako máte rozdelené úlohy vo vašej komisii?
- Naša Disciplinárna komisie je zložená z deviatich členov. Ja vykonávam funkciu jej predsedu, Pavol Šula je podpredsedom a na starosti má v rámci súťaží dospelých Majstrovstvá regiónu Západ a obe štvrté ligy plus v kategórii dorastu obe štvrté ligy. Peter Samek je tajomníkom disciplinárky a má na starosti V. ligu Sever dospelých aj dorastu. Zuzana Štrpková je zapisovateľkou a aj touto cestou jej želám všetko najlepšie pri vykročení na spoločnú cestu životom s Igorom Valentom. Obaja sú našimi rozhodcami, tvoria krásny pár a verím, že tak ako na ihrisku sa im bude všetko dariť aj v manželskom spolunažívaní. Ivan Minarčíny má na starosti IV. ligu Severozápad v kategórii dospelých aj dorastu plus Pohár Západoslovenského futbalového zväzu. František Farkaš je zástupcom zapisovateľky a zabezpečuje V. ligu Juh dospelých aj dorastu. Jozef Mamis zastrešuje V. ligu Západ v kategórii dospelých a dorastu a II. ligu starších žiakov. Peter Bachratý má pod palcom V. ligu Východ dospelých a dorastu a III. ligu starších a mladších žiakov. Matej Silvester má na starosti II. ligu staršieho aj mladšieho dorastu. Naša komisia zasadá každý týždeň v stredu a podľa potreby aj operatívne.
Na ktoré oblasti budete klásť dôraz pri práci vo vašej komisii?
- Sústredíme sa na na správanie divákov, hráčov, funkcionárov, aktérov futbalu, aby futbalové stretnutia boli zábavou, relaxom a odohrali sa v pohode a dobrej atmosfére. Najväčšie zameranie máme na mládež, je to na neuverenie, ale štatisticky nám mládežníci v disciplinárnych previneniach dobiehajú dospelých… Naše disciplinárne rozhodnutia a disciplinárne opatrenia sú za účelom náležitého objasnenia a spravodlivého posúdenia a rozhodnutia podľa platných noriem, aby tieto plnili aj výchovnú a preventívnu funkciu. Zároveň kladieme veľký dôraz na korupčné správanie, ovplyvňovanie výsledkov a s tým súvisiacou činnosťou všetkých futbalových činovníkov.
Na riešenie ktorých úloh sa chcete zamerať prioritne?
- Prioritou zostáva ambícia odstraňovať a disciplinárne riešiť hrubé nešportové správanie hráčov, funkcionárov a divákov. Zamerať sa chceme aj na zlepšenie športových a medziľudských vzťahov, na boj s korupciou vo futbale a inými nešvármi, ktoré nám priniesla a prináša doba. Chceme futbalu vrátiť to, čo nám všetkým zainteresovaným dáva, teda radosť, pohodu, pokoru, dobrú náladu, ale aj športové vyžitie. Nie aby sme hľadeli na súpera ako na nepriateľa. Treba aj prehru brať z nadhľadu s rozvahou, nie emotívne, ale mať rešpekt pred súperom, vážiť si ho a jeho kvality. Aj vo futbale by malo platiť, že nerob druhému to, čo tebe vadí.

Na titulnej snímke je predseda Disciplinárnej komisie Západoslovenského futbalového zväzu Miroslav Vlk.