Apr 292014
 
_MG_7168

Férovo a transparetne, také je motto nového predsedu Komisie rozhodcov Západoslovenského futbalového zväzu Ladislava Prešinského. Hovorí, že chce zmeniť pohľad verejnosti na rozhodcov cez ich lepšie výkony.
Môžete sa nám predstaviť cez vašu profesijnú aj futbalové kariéru?
- Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie. Niekoľko rokov som pracoval vo verejnej správe, neskôr som sa začal angažovať v privátnom sektore, pracujem ako manažér pre jednu súkromnú spoločnosť. K futbalu som sa dostal ako šesťročný. Mojím materským klubom a vlastne aj jediným počas hráčskej kariéry bola Tesla Vráble, dnešný Spartak. Po skončení dorasteneckého veku som sa rozhodol pokračovať vo futbale, už síce nie ako hráč, ale ako rozhodca. Svoj prvý zápas som viedol v Ivanke pri Nitre, keď som mal 19 rokov. Rozhodovanie ma doslova pohltilo, venujem sa mu stále. V súčasnosti som zaradený na nominačnú listinu rozhodcov Slovenského futbalového zväzu, kde rozhodujem stretnutia Corgoň ligy a II. ligy. Od novembra 2013 som sa stal členom Výkonného výboru Oblastného futbalového zväzu Nitra a po februárovej konferencii Západoslovenského futbalového zväzu som od Výkonného výboru najväčšieho regionálneho zväzu na Slovensku dostal dôveru a bol som zvolený za predsedu Komisie rozhodcov.
Aké je vaše futbalové motto?
- „Férovo a transparentne“. Je výstižné, jasné a pre každého zrozumiteľné. Férovo znamená robiť veci spravodlivo a bez rozdielu, či sa jedná o rozhodcu mladého alebo staršieho, rozhodcu zaradeného v V. lige alebo v Majstrovstvách regiónu Západ alebo rozhodcu, ktorý viedol desať či sto stretnutí. Všetci sú si predo mnou rovní a mojou snahou je, aby to tak aj všetci rozhodcovia vnímali. Teda nielen formálne, ale naozaj. V neposlednom rade, stále zdôrazňujem rozhodcom fakt, že som jedným z nich. Nie je mi preto ľahostajné, ako nás – rozhodcov posudzuje verejnosť. Chcem, aby sme boli tými, ktorí futbalu pomáhajú a nie mu škodia. Pod transparentnosťou rozumiem otvorený vzťah medzi rozhodcami a športovou verejnosťou. Ak niekto urobí chybu, nech za to aj nesie zodpovednosť. Na druhej strane, ak niekto odvedie výkon hodný pochvaly, nebojme sa to povedať nahlas, aj pochváliť. Pre tento účel máme zavedený systém úradných správ a systém tzv. vnútorných informácií. Kluby a verejnosť vedia o pochvalách i o pozastavených delegáciách a všetci rozhodcovia práve prostredníctvom vnútornej informácie o výške „trestu“ pre toho ktorého rozhodcu. Vo všetkých situáciách sa tak riadime Štatútom Komisie rozhodcov a Zásadami pre činnosť rozhodcu. Uvedomujem si, že predsedom Západoslovenského futbalového zväzu je bývalý špičkový rozhodca, Ladislava Gádošiho rešpektuje ako rozhodcovský stav tak aj kluby, je jasné, že naši rozhodcovia sú pod o to väčším drobnohľadom.
Ako máte rozdelené úlohy vo vašej komisii?
- Najskôr by som chcel povedať, že Komisia rozhodcov má pod svojimi krídlami takmer 230 rozhodcov a každý víkend sa odohrá približne 220 stretnutí v kategórií žien, mládeže a dospelých. Sami teda vidíte, že je to doslova kolos, aj preto Komisiu rozhodcov tvorí desať členov. Ja som predsedom komisie a delegujem rozhodcov na súťaže Majstrovstiev regiónu Západ dospelých, obe štvrté ligy dospelých a dorastu a Pohár Západoslovenského futbalového zväzu. Jozef Husárik je podpredsedom Komisie rozhodcov a do jeho kompetencie spadá vybavovanie sťažností a vzdelávanie rozhodcov. Zároveň pôsobí ako delegát republikových súťaží a jeho skúseností nám veľmi pomáhajú pri našej práci. Imrich Lukács deleguje rozhodcov na všetky štyri piate ligy dospelých a dorastu, Michal Sluk a Pavel Krnáč zastrešujú kategórie mládeže a žien a Slavomír Cifrík je gestorom ISSF. V rámci panelov pre vzdelávanie a rozvoj pracujú Tomáš Maršal, Rastislav Žákech a Martin Ježík, zapisovateľom Komisie rozhodcov je Vladimír Kováč.
Na ktoré oblasti budete klásť dôraz pri práci vo vašej komisii?
- Základnou ambíciou je stabilizácia výkonov rozhodcov na takej úrovni, aby sme na našej komisii riešili čo najmenej sťažností . Dôležitý pre nás z tohto pohľadu nie je jeden či dva výkony rozhodcu, ale jeho výkonnosť ako dlhodobý jav. Na to ale potrebujeme čas a aj trpezlivosť aj zo strany klubov. K tomuto nám okrem iného slúži aj aplikácia projektu Talent/Mentor z UEFA na naše podmienky. Ide o systém práce s mladými a perspektívnymi rozhodcami, ktorým pri ich práci pomáhajú mentori, z radov bývalých alebo súčasných rozhodcov a delegátov. Po prvýkrát od zavedenia tohto projektu sa bude už v tomto mesiaci konať celoslovenský seminár rozhodcov za účasti všetkých štyroch regionálnych zväzov. Veľmi dobre si zároveň uvedomujeme, že rozhodovanie nie je len o „pískaní“. Sústredíme sa preto i na kondičnú prípravu rozhodcov, na ich jazykovú vybavenosť v angličtie, na zdokonaľovanie sa v pravidlách futbalu a v ďalších futbalových normách. Cieľov máme viac, no aj v tomto prípade sa riadime heslom, že menej je niekedy viac. Bol by som preto rád, ak sa budeme o rok či o dva môcť pochváliť rozhodcami, ktorí nám v slovenských súťažiach budú robiť len dobré meno.
Na riešenie ktorých úloh sa chcete zamerať prioritne?
- S úsmevom aj vážne – prioritou je výchova vlastnej konkurencie.

Na titulnej snímke je predseda Komisie rozhodcov Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Prešinský (vľavo) v spoločnosti starostu Volkoviec Ondreja Kozolku.