Máj 062014
 
Kálmán

V seriáli predstavení predsedov odborných komisii je na rade Imrich Kálman. Predseda Športovo-technickej komisie Západoslovenského futbalového zväzu hovorí, že medzi najdôležitejšie úlohy patrí zavedenie ISSF do všetkých mládežníckych súťaží, ktoré riadi najväčší futbalový región.
Môžete sa nám predstaviť cez vašu profesnú aj futbalovú kariéru?
- Prešiel som viacerými profesiami, posledné pracovné miesta som absolvoval v poisťovni Kooperativa, kde som zastával funkciu likvidátora poistných udalostí. Momentálne pracujem na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch na sociálnom odbore. Futbalovú kariéru som začínal v Nových Zámkoch na Elektrosvite, kde som prešiel všetky vekové kategórie od žiakov, cez dorast až po dospelých. V „áčku” som však veľa stretnutí neodohral, nakoľko som odišiel študovať do Košíc. Tu, ako študent Vysokej vojenskej školy leteckej som začal hrávať za Duklu Košice, kde som pôsobil takmer tri roky v súťažiach na úrovni Majstrovstiev kraja. Po tomto období som začal hrávať futbal v Majstrovstvách okresu Nové Zámky, v mužstve PD Komoča, kde sa pozbierala nesmierne dobrá partia starých futbalistov. Bez adekvátneho tréningu, nakoľko som pôsobil v Čechách ako dôstojník ČSLA, som vydržal v mužstve tejto obce sedem súťažných ročníkov. Po návrate domov som začal hrávať za SC Nesvady, kde som do štartu mojej rozhodcovskej kariéry odohral päť súťažných ročníkov. V súťažiach Západoslovenského futbalového zväzu som rozhodoval 14 rokov a postupne som sa prepracoval až do tretej ligy. Po ukončení rozhodcovskej kariéry som už piaty rok delegátom v Oblastnom futbalovom zväze Nové Zámky. Nemôžem nespomenúť prerušenie mojej futbalovej kariéry, ktorú pozastavili ľudia, ktorí v posledných rokoch svojho pôsobenia vo futbalových štruktúrach urobili vo futbale veľa zlého. Pracoval som v disciplinárnej komisii aj športovo-technickej komisii, ktorej som zostal verný až doteraz.
Aké je Vaše futbalové motto?
- Všetci sme hráči. Hrať treba so srdcom.
Ako máte rozdelené úlohy vo vašej komisii?
- Okrem mňa pracuje v Športovo-technickej komisii šesť členov: Pavel Horváth, Jaroslav Hromník, Marián Pecho, Anton Políček, Štefan Pupák a Tibor Révay. Každý má zverených niekoľko súťaží dospelých a dorastu. Výnimkou je Pavel Horváth, ktorý sa stará o žiacke súťaže a Marián Pecho nám okrem mravenčej práce zapisovateľa pomáha aj pri súťažiach prípraviek.
Na ktoré oblasti budete klásť dôraz pri práci vo vašej komisii?
- Samozrejme, je tu prvotná úloha, a to riadiaca činnosť komisie. Snažíme sa mužstvám pri ich žiadostiach vychádzať v ústrety, aby dokázali zosynchronizovať stretnutia dospelých, dorastencov a žiakov. Ďalšia, nie menej dôležitá oblasť, je zavedenie ISSF systému aj pre všetky súťaže dorastencov a žiakov. To by malo fungovať od nového súťažného ročníka 2014 – 2015. Všetky podania na komisiu sme od jari súťažného ročníka 2013 – 2014 začali riešiť výhradne cez elektronickú podateľňu ŠTK. Kladieme dôraz aj na to, aby v mužstvách, hlavne dorasteneckých a žiackych, nedochádzalo k neoprávneným štartom hráčov.
Na riešenie ktorých úloh sa chcete zamerať prioritne?
- Ako som už spomenul, je to zavedenie ISSF systému aj pre nižšie súťaže dorastencov a žiakov. V našich úradných správach už nájdete konkrétne úlohy pre mužstvá ZsFZ, aby sme nový súťažný ročník mohli začať tak, ako je naša predstava.
V jarnej časti je témou číslo jeden reorganizácia. Môžete priblížiť, aké posuny čakajú jednotlivé súťaže cez konkrétne počty postupujúcich a zostupujúcich mužstiev?
- Od sezóny 2014/2015 bude 1 celoslovenská 1. liga a dve 2.ligy východná a západná, ktoré bude riadiť SFZ (ULK), ďalej štyri 3. ligy, ktoré budú riadené regionálnymi FZ (BA, ZsFZ, SsFZ, a VsFZ). Týmto ročníkom končí model jedna 1. liga, jedna 2. liga a dve 3. ligy, ktoré riadil SFZ (ULK). ZsFZ v rámci svojich súťaží nebude mať majstrovstvo regiónu – západ (MR – Z). Táto bude nahradená novou 3. ligou – západ, ktorá bude rozšírená na 18 účastníkov. Nasledovať budú dve 4. ligy, 4. liga juhovýchod a 4. liga severozápad. najnižšími súťažami v kategórii dospelých riadených ZsFZ bude päť 5. líg – 5. liga sever, 5. liga západ, 5.liga juh, 5. liga východ a pribudne k nim oproti minulosti 5. liga stred. Do 5. ligy sever budú zaradené mužstvá regionálne patriace pod ObFZ Trenčín, Považská Bystrica a Prievidza, do 5. ligy západ mužstvá regionálne patriace pod ObFZ Senica a Trnava, do 5. ligy Juh mužstvá regionálne patriace pod ObFZ Dunajská Streda a Galanta, 5. liga východ mužstvá regionálne patriace do ObFZ Komárno, Nové Zámky a Levice a do 5. ligy stred mužstvá regionálne patriace do ObFZ Nitra a Topoľčany.

Na titulnej snímke predseda Oblastného futbalového zväzu Nové Zámky Peter Kováč s predsedom Športovo-technickej komisie Západoslovenského futbalového zväzu Imrichom Kálmanom (vľavo).