Máj 162014
 
DSCN3909

Futbalovú matriku čakajú v najbližších mesiacoch dôležité zmeny, nový registračný a prestupový poriadok je aktuálne v pripomienkovom konaní. S novým predsedom Matričnej komisie Západoslovenského futbalového zväzu Ľudovítom Szerencsésom sme hovorili na viaceré témy.
Môžete sa nám predstaviť cez vašu profesnú aj futbalovú kariéru?
- Som profesionálnym zamestnancom Slovenského futbalového zväzu, pracujem ako sekretár na Oblastnom futbalovom zväze v Dunajskej Strede. Som vyštudovaný elektroenergetik, ale tomuto povolaniu som sa po ukončení štúdia nevenoval. Nastúpil som do ozbrojených zložiek v armáde aj polícii, kde som slúžil dvadsať rokov. S futbalom som začal ešte ako žiak vo futbalovom klube DAC Dunajská Streda. Počas štúdia na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Nových Zámkoch som futbal aktívne nehrával. K lopte som sa opäť nechal zlákať v klube Poľnohospodár Vieska, kde som aj zanechal aktívnu činnosť už ako dvadsaťšesťročný. V Lehniciach, odkiaľ pochádza moja manželka, som vstúpil na trénerskú aj funkcionársku dráhu. Najprv ako tréner dorasteneckého mužstva, neskoršie po výmene vedenia v klube som sa stal predsedom TJ Lehnice. Po siedmich rokoch, kedy sa mi zmenilo miesto pracoviska, som sa na rok a pol prestal venovať futbalu, potom ma však Lehničania kooptovali do vedenia ako tajomníka klubu. V roku 2008 ma predseda Oblastného futbalového zväzu v Dunajskej Strede Arpád Benovič pozval pracovať do Komisie rozhodcov, ponuku som prijal. Od roku 2010 som sekretárom a zároveň aj matrikárom nášho zväzu, z tohto dôvodu som ukončil činnosť klubového funkcionára. Od roku 2011 som pracoval aj ako člen Matričnej komisie Západoslovenského futbalového zväzu.
Aké je Vaše futbalové motto?
- Futbalové motto ako také nemám, ale pomôžem si pravdou zo života: “Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody!”
Ako máte rozdelené úlohy vo vašej komisii?
- V Matričnej komisii pracujeme spoločne s Robertom Tóthom, Pavlom Coborim a tajomníkom je Tibor Urban, ktorý zastával funkciu predsedu Matričnej komisie v predchádzajúcom období a je tiež členom komisie Matričnej komisie Slovenského futbalového zväzu.
Na ktoré oblasti budete klásť dôraz pri práci vo vašej komisii?
- Informačný systém slovenského futbalu priniesol revolučnú zmenu v matričnej činnosti na Slovensku. Komisia sa bude snažiť o to, aby sa celý náš región stal v matričnej činnosti jednotkou a aby sme v spolupráci s ostatnými odbornými komisiami využívali všetky dostupné IT technológie.
Na riešenie ktorých úloh sa chcete zamerať prioritne?
- Hlavnou úlohou Matričnej komisie bude interpretácia nového registračného a prestupového poriadku slovenského futbalu, ktorý ja aktuálne v pripomienkovom konaní a samozrejme, dbať chceme na dodržiavanie ustanovení predmetnej smernice.

Na titulnej snímke je nový predseda Matričnej komisie Západoslovenského futbalového zväzu Ľudovít Szerencsés.