Jún 062014
 
TT

Jednou z hlavných zmien v komunikácii ObFZ Trnava v poslednom období je pokračujúce partnerstvo s agentúrou MediaProSports.
Pred tohtoročnou prvou letnou edíciou Pohára víťazov ObFZ sa rozhodol oblastný zväz vytvoriť v spolupráci s jeho marketingovým partnerom unikátne logo tohto podujatia.
Základom tohto loga sú tak ako v celej marketingovej komunikácii dve farby. Modrá a žltá. Ich význam netreba špeciálne vysvetľovať, nakoľko sú to oficiálne farby mesta Trnava. Súčasným trendom dizajnu je jednoznačne jednoduchosť a takzvaný flat design. Logo je preto prispôsobené tomuto trendu a na bielom podklade nenájdete žiadne komplikované prvky a okrem názvu turnaja môžete vidieť prvok letiacej lopty.
Autor loga sa rozhodol pre tento prvok z jednoduchého dôvodu. Statická lopta by pôsobila nedynamicky, naopak použitý prvok vyjadruje snahu o dynamickú a priamočiaru komunikáciu, na ktorú sa zväz sústredil najmä prostredníctvom novozvoleného predsedu pána Vladimíra Hracha.
Veríme, že i takéto na pohľad drobné zmeny dokazujú snahu oboch partnerov (ObFZ a MPS) o čo najlepšiu prezentáciu oblastného futbalu a potvrdzujú, že i amatérsky futbal sa dá robiť profesionálne.