Jún 052014
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rozhodcovia majú za sebou fyzické previerky, v Novom Meste nad Váhom sa zároveň uskutočnilo aj zasadnutie Komisie rozhodcov Západoslovenského futbalového zväzu.
Fyzické previerky a ich úspešné absolvovanie je pre rozhodcov podmienkou pre ich zaradenie na nominačnú listinu pre ďalší súťažný ročník 2014/15. “Komisia rozhodcov v novom zložení pripravovala fyzické previerky premiérovo, o to viac sme si dali záležať na ich príprave, aby sme z nastaveného trendu a nárokov mohli vychádzať aj do budúcnosti,” uviedol predstavu Komisie rozhodcov Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Prešinský. “Pripravených sme mali dvanásť rozbehov, v každom behali štyri skupiny, zložené z maximálne šiestich rozhodcov presne tak, ako to určuje nariadenie UEFA. Fyzické previerky pozostávali zo šprintov 6 x 40 m a kombinovaného behu na štyri kilometre. Samozrejme, pre každú súťaž boli nastavené individuálne limity,” hovoril Ladislav Prešinský ďalej. V Novom Meste nad Váhom bolo na fyzických previerkach prítomných 208 rozhodcov, ktorých rady rozšírili o 29 aj nováčikovia z oblastných futbalových zväzov. Až 25 rozhodcov nesplnilo stanovené limity. “Hriešnici boli prevažne z našich nižších súťaží, náhradný termín upresníme prostredníctvom úradných správ. Čo ma teší, je skutočnosť, že rozhodcovia z našich najvyšších súťaží sa predviedli v skutočne dobrom svetle a rovnako chcem pochváliť jednotlivé oblastné futbalové zväzy, nakoľko všetci navrhnutí rozhodcovia, medzi ktorými boli aj dve dievčatá, úspešne zvládli fyzické previerky. Nováčikov ešte čakajú písomné teoretické testy, ktoré sa budú konať v sídle ZsFZ 12. júna o 16.30 h,” skompletizoval predsa Komisie rozhodcov Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Prešinský informáciu o fyzických previerkach.

Na titulnej snímke je predseda Komisie rozhodcov Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Prešinský počas fyzických previerok v Novom Meste nad Váhom v rozhovore s dvojicou bývalých vynikajúcich rozhodcov Jozefom Husárikom a Alexandrom Benedikovičom, ktorých skúsenosti sú využívané v štruktúrach najväčšieho regionálneho zväzu.