Jún 272014
 
P1000399

Predseda Športovo-technickej komisie ZsFZ Imrich Kálman vysvetľoval v Dome futbalu v Nitre situáciu okolo prihlášok družstiev do nového súťažného ročníka.
Dôvodom zvolania rokovania mimoriadneho zasadnutia Výkonného výboru Západoslovenského futbalového zväzu bola situácia okolo zaraďovania mužstiev do súťaží v najväčšom futbalovom regióne. V Dome futbalu v Nitre sa vo štvrtok 26. júna stretli jedenásti členovia Výkonného výboru, z pracovných dôvodov boli ospravedlnení Rastislav Kubica a Róbert Šuník. Rokovanie viedol predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši, ktorý dal po otvorení a schválení programu slovo predsedovi Športovo-technickej komisie Imrichovi Kálmanovi, ktorý komentoval aktuálny stav. “Kluby sme začali upozorňovať na zasielanie prihlášok v dostatočnom predstihu, prvýkrát už 4. júna. Termín sme stanovili na 17. jún, ukázalo sa ale, že dva dni po skončení sezóny boli málo, keďže chýbalo veľa prihlášok, preto sme tento termín predĺžili do 20. júna. Ak by sme trvali striktne na stanovených termínoch, hrozba nezaradenia do tej-ktorej súťaže by sa dotkla zhruba štyridsiatky družstiev, čo by malo za následok narušenie celej štruktúry súťaží Západoslovenského futbalového zväzu,” uviedol predseda Športovo-technickej komisie Západoslovenského futbalového zväzu Imrich Kálman. Vo svojej správe neobišiel ani špecifiká, ktoré mali niektoré prihlášky, pričom v závere zdupľoval, že v náhradnom termíne si svoje povinnosti už splnili všetky kluby. “Naše kluby hrajú na amatérskej úrovni, len pre porovnanie, mám informáciu, že AS Trenčín v najvyššej súťaži podal prihlášku tri dni po termíne,” dodal Imrich Kálman.
Priestor potom dostali všetci členovia Výkonného výboru, ktorí vyjadrili svoje názory a v následnom hlasovaní zobrali správu predsedu Športovo-technickej komisie na vedomie v počte desať “za”, jeden sa zdržal. Výkonný výbor Západoslovenského futbalového zväzu zároveň uložil Športovo-technickej komisii dopracovanie pravidiel pre zaradenie družstiev do súťaží.

Na titulnej snímke je zľava predseda Športovo-technickej komisie Západoslovenského futbalového zväzu Imrich Kálman počas štvrtkového mimoriadneho zasadnutia Výkonného výboru, ďalej predseda Oblastného futbalového zväzu Trnava Vladimír Hracho a predseda Oblastného futbalového zväzu Dunajská Streda Arpád Benovič.