Jún 272014
 
P1000412

V Leviciach prichádza k výmene stráží, odchádzajúceho predsedu Oblastného futbalového zväzu Rastislava Kubicu nahradí František Urban, ktorý vo voľbách nemal protikandidáta.
Hotel Astrum v Leviciach bol v piatok 27. júna dejiskom konania riadnej konferencie Oblastného futbalového zväzu, pozvaných delegátov aj hostí privítal dosluhujúci predseda ObFZ Levice Rastislav Kubica, ktorý po úvodnom slove odovzdal slovo Stanislavovi Kyselovi, aby viedol celú konferenciu. Medzi hosťami bol aj čestný predseda ObFZ Levice Pavel Hlavatý. Po schválení programu predseda Mandátovej komisie Marián Berkes prezentoval 49 delegátov s právom hlasovať z celkového počtu 53 delegátov, vďaka čomu pri účasti 92,45% bola konferencia uznášaniaschopnou. Za predsedu Návrhovej komisie bol následne zvolený Marek Segéň, za predsedu Volebnej komisie Milan Bridiš. Potom prišli na rad ocenenia deviatich zaslúžilých funkcionárov, plakety si z rúk predsedu ObFZ Levice Rastislava Kubicu, predsedu ZsFZ Ladislava Gádošiho a generálneho sekretára SFZ Jozefa Klimenta prevzali páni Pavol Ambrus, František Blaško, Zoltán Cibula, Viktor Kiš, Štefan Klačan, Július Molnár, Ernest Szabó, František Vígh a Jozef Németh. V príhovoroch hostí predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši ocenil doterajšiu prácu a prínos Rastislava Kubicu ako predsedu ObFZ Levice pre najväčší futbalový región. “Máme dnes deň odovzdávania vysvedčení, možno to poviem aj s troškou symboliky – Rasťo Kubica si zaslúži jednotku a aj preto som rád, že z futbalu neodchádza,” uviedol Ladislav Gádoši.
Zaujímavé myšlienky odzneli aj v príhovore Rastilava Kubicu: “Máme byť na čo pyšní, zvládli sme prechod na bezhotovostný styk, reagovali sme na zmeny zákona pri vyplácaní delegovaných osôb tak, aby sme nenavýšili náklady ako klubom, tak rozhodcom a delegátom, prijali sme aj nové stanovy. Starali sme sa o mládežnícku základňu, k halovému turnaju žiakov pribudol aj dorastenecký, pilotne boli organizované tri turnaje prípraviek v Kozárovciach, Jure nad Hronom a Pukanci. Kupovali sme lopty pre mládež z prostriedkov sponzorov,” poukázal Kubica na viaceré pozitíva. Vysvetlil aj dôvody, prečo sa rozhodol ďalej nekandidovať na post predsedu ObFZ Levice: “Záver sezóny s odpočtom bodov za neuhradené mesačné zberné faktúry ovplyvnil konečné tabuľky, Malé Kozmálovce dokonca vypadli z II. triedy. Áno, chybu urobili kluby, ale treba si uvedomiť, že tu ide o amatérsky a nie profesionálny futbal, kluby nie vždy ovládajú detailne zmeny, ktoré sa udejú v rámci úpravy Súťažného poriadku. Tiež ma mrzia výrazne napätá vzťahy v rámci ObFZ a odoborných komisií a vzhľadom na to, že som najvyšší predstaviteľ ObFZ, prijal som zodpovednosť za tieto nedostatky a dávam priestor niekomu inému na vedenie ObFZ,” dodal Rastislav Kubica, ktorý si za svoje slová vyslúžil veľký potlesk za odvedenú prácu a uznanie mu delegáti konferencie následne vyslovili voľbou do Výkonného výboru ObFZ Levice, a tiež na pozíciu delegáta Konferencie Západoslovenského futbalového zväzu.
Potom už nasledovala voľba predsedu ObFZ Levice, František Urban získal 43 hlasov, zároveň bol zvolený aj na pozíciu zástupcu ObFZ Levice vo Výkonnom Výbore ZsFZ. “Ďakujem za dôveru, v tejto chvíli aspoň v krátkosti dovoľte vyjadriť prísľub, že sa budem snažiť oplatiť prejavenú dôveru prácou pre náš ObFZ. Riadim sa heslom, že robím to čo viem a nerobím to čo neviem. Chcem sa v odborných komisiách obklopiť ľuďmi-odborníkmi, aby mi pomohli. Tiež chcem, aby futbal ľudí spájal a nie rozdeľoval, o to som sa vždy snažil aj na klubovej úrovni, o čo chcem poprosiť aj vás, zástupcov klubov,” povedal hneď po svojom zvolení nový predseda ObFZ Levice František Urban.
V ďalšom programe prebehla voľba členov Výkonného výboru ObFZ Levice, dôveru dostali páni Kubica, Rosipal, Šaliga, Vyskočil, Kysel, Barcík, Čornák a Seneši, za predsedu Revíznej komisie bol zvolený Vladimír Pánik a delegátmi konferencie ZsFZ sa stali páni Kubica, Rosipal, Vyskočil a Šaliga.
Aj v diskusii odznelo množstvo zaujímavých príspevkov, po viac ako štyroch hodinách bola Konferencia ObFZ Levice na konci.

Na titulnej snímke z konferencie ObFZ Levice v diskusii bývalý predseda Rastislav Kubica s novým predsedom Františkom Urbanom.