Júl 172014
 

Regionálna liga žiačok ZsFZ.

Zaradenie družstiev do Regionálnej ligy žiačok ZsFZ -  FK, ktoré územne spadajú do oblasti ZsFZ.

Súťaž riadi ŠTK a Komisia ženského futbalu ZsFZ.

 

Technické ustanovenia  súťaže.

1.Kategória: po1.1.1999 a mladšie, využitie striedavého štartu žiačok z chlapčenských súťaží.

2.Počet hráčok: 8+1 v prípade dohody oboch klubov môžu súťažné stretnutie odohrať aj

v počte 10+1 na celé ihrisko.

3.Striedanie hráčok – hokejovým spôsobom – striedanie je povolené bez obmedzenia

počtu striedajúcich hráčok, pričom striedanie môže byť vykonané výhradne v prerušenej

hre a so súhlasom R, alebo AR1 stretnutia.

4.Hrací čas: 2×35 min s 15 min. prestávkou pri dlhodobej súťaži.

5.Hrací deň: Nedeľa o 13:00 hod.

6.Výnimky hracích dní a časov podliehajú schváleniu ŠTK a dohode zainteresovaných FK.

Pri schvaľovaní výnimiek sa bude prihliadať na I. ligu žien a junioriek, II. liga žien možnosť hrať ako dvojička.

Požadované zmeny je potrebné zasielať do 31.7.2014 na Szőcs Roland

e-mail: roland.kzfzsfz@hotmail.com

7.Hracia plocha: medzi šestnástkami na brány 5×2 m na celú šírku ihriska.

8.Stretnutia sa hrajú na ihriskách FK uvedených vo vyžrebovaní na prvom mieste, pričom hracie  plochy

 musia byť schválené príslušnými komisiami ZsFZ alebo ObFZ.

9.O hracej ploche a jej spôsobilosti rozhodne s konečnou platnosťou  R. Hracia plocha musí mať trávnatý povrch.

Stretnutie sa môže odohrať aj na pasportovanom  ihrisku s umelým trávnatým povrchom s tým ,že domáci

FK  je povinný o uvedenom informovať telefonicky a písomne(možné aj elektronickou poštou) družstvo hostí a riadiaci o

rgán minimálne jeden deň vopred.

10.Všetky ostatné tu neuvedené pravidlá (s výnimkou neobmedzeného striedania), sú identické so stretnutiami kategórie

žien a v súlade s PF (postavenie mimo hry, „veľké“ rohy, vzdialenosti múru, či hráčky od lopty 5m, napomínania, vylúčenia atď.).

11.Hráčky môžu stretnutie odohrať výhradne v kopačkách s lisovanou podrážkou. Nie sú povolené kopačky s vymeniteľnými kolíkmi.

12.Pred stretnutím je povinná konfrontácia hráčok oboch družstiev a jej výsledok musí byť riadne zapísaný R do zápisu o stretnutí.

13.FK štartujú v Regionálnej lige žiačok na vlastné náklady.

14.KR ZsFZ  deleguje na stretnutia R.

15.V prípade, že hráčka dovŕšila 15. rok veku v priebehu súťažného ročníka, môže hrať maximálne do konca súťažného ročníka 2014/2015.

 

Hrací systém – hrá sa dvoch skupinách A a B. V skupine A 8 účastníkov v skupine B 10 účastníkov. Hrá sa dlhodobá súťaž doma vonku.

Víťazi skupín odohrajú dve stretnutia doma a vonku o víťaza regionálnej ligy žiačok ZsFZ.

Víťazné družstvo obdrží pohár a medaile.

„Víťaz regionálnej ligy žiačok ZsFZ“ sa zúčastní finálového turnaja žiačok o majstra SR.

 

Pridelené čísla na základe US KŽFSFZ zo dňa: 12.7.2014.

Skupina A: 1. Slovan Duslo Šaľa, 2. FK Senica-Kopčany, 3. FC Spartak Trnava, 4. FC Nitra, 5. FC Čaka,

6. Union Nové Zámky, 7. Bodíky, 8. FK Levice.

 

Skupina B: 1. Topvar Topoľčany, 2. ŽFK Bánovce nad Bebravou, 3.Lastovičky Bojná, 4. AS Trenčín,

5.FC Baník Horná Nitra, 6. MŠ Považská Bystrica, 7. KOVO Beluša, 8. Spartak Myjava,

9. MFK Dubnica nad Váhom, 10. MŠK Slovan Trenčianske Teplice.

 

Termínová listina:

 

Dátum Skupina A Skupina B
30.8.-31.8. 1. kolo

1. kolo

6.9.-7.9. 2. kolo

2. kolo

13.9.-14.9. 3. kolo

3. kolo

20.9.-21.9. 4. kolo

4. kolo

27.9.-28.9. 5. kolo

5. kolo

4.10.-5.10. 6. kolo

6. kolo

11.10.-12.10. 7. kolo

7. kolo

18.10.-19.10 8. kolo

8. kolo

25.10.-26.10. 9. kolo

9. kolo

1.11.-2.11. 10. kolo

10. kolo

8.11-9.11.  

11. kolo

15.11.-16.11.  

12. kolo