ISSF

 

Hlavné systémové zmeny ISSF k 1.7.2012.

Zmena matričnej príslušnosti a zmena v realizovaní transferov:

Každý klub má pre všetky svoje družstvá (tímy) len jednu matriku a to:

  • podľa zaradenia družstva dospelých do súťaže
  • podľa zaradenia družstva dorastu do súťaže (pokiaľ klub nemá družstvo dospelých v súťaži)
  • podľa zaradenia družstva žiakov do súťaže (pokiaľ klub nemá ani družstvo dospelých ani družstvo dorastu zaradené do súťaže)

Zmena v spôsobe realizácie transferov

Transfer vybavuje a poplatok sa platí Zväzu, do ktorého patrí cieľový klub transferu hráča podľa novej matričnej príslušnosti pre všetky vekové úrovne.

Dňom 1.7.2012 sa ruší preregistrácia starší žiak – dorastenec, je potrebne požiadať len o vystavenie nového Registračného preukazu, prihláška k registrácii hráča už nie je potrebná.

Po 1.7.2012 sa začnú vydávať výlučne “plastové” Registračné preukazy, ktoré sa nevydávajú na Zväzoch, ale sa objednávajú cez Matriky Zväzov, alebo priamo cez ISSF (Elektronická podateľňa, nutne schválenie objednávky matrikárom). Plastové preukazy sa vyrábajú a expedujú denne a su doručované kuriérom na klub do 48 hodín od expedície. ODPORUCAME si preukazy objednávať vopred a po viac kusov (kvôli poštovnému za dobierku). Cena jedného preukazu je 5 Eur s DPH a cena dobierky je 3,42 Eur s DPH. Platí sa pri preberaní dobierky kuriérom.
Plastový Registračný preukaz neobsahuje klubovú príslušnosť, jeho platnosť je 5 rokov a pri transfere hráča sa nikam neposiela (nevyrába sa nový). Zároveň sa pre matričné účely schvaľujú nove elektronické tlačiva (vyplnitelne formuláre). Aktuálne znenie noriem, predpisov ako aj nových formulárov nájdete na www stránke: KLIKNI

Kluby, ktoré ešte nemajú zaregistrovaného a aktívneho klubového ISSF manažéra, nech bezodkladne vykonajú registráciu Klubového ISSF manažéra.

V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte:

Ján Letko

  • Telefónne číslo: 0903 623473
  • E-mail: jan.letko@futbalsfz.sk

Peter Kačinec

  • Telefónne číslo: 0902 937045
  • E-mail: peter.kacinec@futbalsfz.sk

Vzhľadom k pripravovaným zmenám v systéme, žiadame futbalové kluby, aby sa vo všetkých súťažiach zaregistrovali v ISSF v čo najkratšom čase. Je potrebné vyplniť, vytlačiť, podpísať a overiť podpis na Registračnom formulári pre registráciu Klubového ISSF manažéra.Pripomíname, že POVINNÉ polia sú naozaj POVINNÉ !!! Kto nie je platcom DPH, nevypisuje riadok IČ DPH, aj keď je označený ako povinný.

Projekt Informačného systému slovenského futbalu (ISSF) prechádza do svojej ďalšej etapy spustením registrácie klubmi splnomocnených osôb na funkciu “Klubový ISSF manažér”.
Na stránke venovanej projektu ISSF je prístupný v časti Registračné formuláre” formulár” “Registračný formulár Klubový ISSF Manažér” vo formáte vyplniteľného PDF dokumentu. Všetky potrebné informácie k vyplneniu registračného formuláru sú uvedené priamo v dokumente. Upozorňujeme na úradné overenie podpisu štatutárneho orgánu klubu. Bez vyplnenia povinných údajov a overenia podpisu štatutárneho orgánu klubu (Osoby) je registrácia neplatná.