Videonávody

 

Inštalácia koreňového certifikátu Certifikačnej autority SFZ

Prvé kroky Klubového ISSF manažéra

Elektronický zápis o stretnutí