Ľudia proti rasizmu

 

Zástupcovia ĽPR prízvukovali využívanie najúčinnejšieho nástroja “mužov v čiernom”, ktorým je zápis o stretnutí, kde je priestor na zaznamenanie diania nielen na ihrisku ale aj v hľadisku.

Rozhodcovia a delegáti takto môžu najlepšie upozorniť na prípadné proti zákonné prejavy obecenstva, ktoré vyháňajú zo štadiónov slušných divákov. Ich zápisy môžu byť užitočné aj pre orgány činné v trestnom konaní a tak aj rozhodcovia a delegáti môžu veľkou mierou prispieť pri odstraňovaní rasisitických prejavov či symbolov z hľadísk Corgoň ligy.

Tiež sme apelovali na snahu delegáta / rozhodcu komunikovať s usporiadateľom zápasu, ak sa objaví na tribúnach proti zákonná symbolika na vlajke, banneri či plagáte – požiadali sme rozhodcov a delegátov, aby v takomto prípade klub vyzvali na jej odstránenie, čo je absolútne v súlade s 10 bodovým plánom boja proti rasizmu FARE, ktorý ma podporu UEFA.

Takisto sme prezentovali najznámejšie incidenty počas uplynulého roka, ktoré sa odohrali na ligových resp. druholigových štadiónoch s ich popisom.

Urobili sme takisto exkurz do neonacistických symbolov, ktoré sú zhrnuté v publikácii ULTRAS 2007 http://www.rasizmus.sk/fileadmin/template/main/files/files/dokumenty/ULTRAS2007.pdf, z ktorej xerox tých najznámejších prejavov dostali aj všetci účastníci dnešného mitingu.

Publikácia sa v el. forme nachádza na stránke www.rasizmus.sk a onedlho ju nájdete spolu s ďalšími informáciami na webe http://www.futbal.rasizmus.sk/, kde onedlho pribudne aj monitoring zo štadiónov, ktorý bude ĽPR vykonávať v jarnej časti Corgoň ligy s pomocou svojich aktivistov v rámci kampane Vykopnime rasizmus zo štadiónov.

Delegáti a rozhodcovia, ale aj médiá a ďalší partneri sa na nás môžu obracať, kedykoľvek a s čímkoľvek. Radi im poskytneme odpovede na emailovej adrese futbal@rasizmus.sk

Dôraz sme tiež kládli na dodržiavanie pokynov a právomocí, ktoré majú rozhodcovia v boji s rasizmom právo využiť.

V Nemecku veľmi dobre funguje model, keď rozhodca / delegát najskôr cez rozhlas upozorní na prejavy rasizmu a ak to nezaberie, potom rozhodca na 5 minút hráčov stiahne z ihriska.

Usporiadatelia, teda kluby zase musia na pokyn delegáta / rozhodcu aktívne konať ( s pomocou usporiadateľa vystúpiť tak, aby časť fanúšikov prejavujúcich rasizmus musela prestať.

Prezentovali sme tiež názor, že je dôležité aby bolo ohlásenie cez hlásateľa adresné a aby hlásateľ pomenoval rasistické prejavy pravým menom, čo je oveľa efektívnejšie než len dať vyhlásenie o nešportovom správaní.

Ak fanúšikovia napodobňujú zvuky opice, treba ich vyzvať s presným pomenovaním toho čo robia a odsúdiť to.

Vyššie uvedené sa dá aplikovať pomocou pokynov, ktoré SFZ odsúhlasil 30. juna 2006 Komisiou delegátov SFZ, Komisiou rozhodcov SFZ ako aj zástupcom Ligovej komisie SFZ.

Dokument sa volá Intolerancia a Rasizmus a nájdete ho tu: http://www.futbalsfz.sk/docs/intolerancia_a_rasizmus.doc

Je prácou a poslaním rozhodcov / delegátov pre očistenie ligového futbalu od rasizmu uvádzať do zápisov negatívne záležitosti – ako opičie pokriky na hráčov čiernej pleti {Guede, Seye + do jarnej časti pribudli ďalší cudzinci}, napr. hajlovanie v obecenstve {USP na zápase 20.4.2007 v Senci pocas výročia narodenín A. Hitlera}, prípadne vyvesenie rôznych neonacistických symbolík (o ktorých sme dnes podali výklad), či antisemitské pokriky a bannery

UEFA a FARE však rozhodcom odporúčajú do zápisu uvádzať aj aktivitu klubu v tomto smere ak sa bannery, vlajky, hajlovanie, HU-HU-HU na čiernych hráčov objavia počas zápasu.

Ak sa klub pokúsi nepriateľným prejavom nejakým spôsobom zabrániť a informácia sa nachádza v zápise – Disciplinárna komisia SFZ potom môže prípadný aktívny prístup klubu zohľadniť pri rozhodovaní o prípadných miernejších sankciách alebo o ich odpustení.