Odvolacia komisia – OdK

 
Meno a priezvisko Funkcia E-mail
Stanislav KYSEL predseda stanislav.kysel@zsfz.sk
Peter MARTINEC člen peter.martinec@zsfz.sk
Miroslav KVAŠŠAY člen tjdomaniza@zoznam.sk
Pavol GÁDOŠI člen pavol.gadosi@zsfz.sk