Revízna komisia – RevK

 
Meno a priezvisko Funkcia E-mail
Ivan BARTOŠ predseda bartos@chalmova.sk
Miroslav JAŠKA člen
Roland NOVÁK člen
Marek GUČEK člen